Verzekering bij inschrijving

Bij betaling van het inschrijvingsgeld zijn de leerlingen verzekerd op de normale route van huis of school naar het Jeugdmuziekatelier en terug naar huis. Ook tijdens de lessen zijn ze verzekerd. Alleen lichamelijke letsels zijn verzekerd. Gelieve bij ongevallen steeds één van de verantwoordelijken op de hoogte te brengen en de nodige papieren binnen te brengen.

Vorige pagina